Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Reviews5

Huurvoorwaarden

Onze voorwaarden

Prijzen

 • Onze prijzen zijn inclusief: BTW, omniumverzekering (allrisk) met € 1.000 vrijstelling (tevens waarborg), rechtsbijstandsverzekering, verbruik van gas en wc-product.
 • De waarborg wordt 2 weken na inlevering teruggestort, dit i.v.m. eventuele kans op verkeersboetes en/of tolheffingen die daarmee verrekend worden. De huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband met het gebruik van tolwegen gedurende de huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan nadat de waarborgsom is teruggestort en verloopt een jaar na afloop van de huurperiode. Naheffingen voor verkeersovertredingen en/of kosten voor het gebruik van tolwegen aan huurder dienen door de Yoepie! te worden voorzien van bewijs dat deze kosten door de huurder tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt. Yoepie! dient deze kosten te allen tijde voor te schieten om eventuele verhogingen te voorkomen. Eventuele verhogingen ten gevolge van niet tijdig betalen door de Yoepie kunnen niet in rekening worden gebracht aan de huurder.
 • Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Bij binnenleveren met een niet-volle tank komt het verschil ten laste van de huurder. Deze kosten worden verrekend met de waarborg.
 • Toilet, ijskast enz. dienen leeg te zijn en gereinigd. Bij niet-reiniging van de binnenzijde van de camper wordt € 90 in rekening gebracht. Voor toiletcassette ruimen € 50 en afvaltank lozen € 25. Deze kosten worden verrekend met de waarborg.
 • Annulerings- en reisverzekering dient huurder eventueel zelf af te sluiten bij eigen verzekeraar.
 • Max. 2000 km per week zijn inbegrepen, extra kilometers aan € 0,25 /km incl. btw. Onbeperkt aantal km’s vanaf 3 weken verhuring.

Verhuurtermijnen

 • Voor alle verhuurperiodes geldt ophalen en inleveren uitsluitend op afspraak. Indien de camper niet op het afgesproken tijdstip zoals vastgelegd in de huurovereenkomst wordt ingeleverd, zijn wij genoodzaakt om € 50 per overschreden uur in rekening te brengen. (Wij hebben slechts beperkte tijd om een camper klaar te zetten voor de volgende huurder, wij rekenen dus op uw stiptheid! Vertrek tijdig en houd rekening met mogelijke verkeershinder.) Deze kosten worden verrekend met de waarborg.
 • Verlengen van huurperiodes kan uitsluitend in overleg met Yoepie.

Uitrusting

 • Volgens inventaris omvat de uitrusting minimaal een fietsrek, een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220V elektriciteit, een vulslang voor water, kook- en eetgerei, radio met mediaspeler, 2 gasflessen en wc-product. Een exacte inventarislijst wordt u toegezonden.
 • De campers zijn voorzien van een anti-diefstalsysteem met stroomonderbreker.
 • Alle campers zijn geschikt voor rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 26-jarige leeftijd.

Wat niet wordt toegelaten

 • Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, magnetron enz. zijn niet toegestaan.
 • Roken in de camper, ook in de bestuurderscabine is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn alleen toegelaten in overleg.

Voorwaarden

 • Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen (zie art.8 groene verzekeringskaart).
 • In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. schade, pech of dergelijke) heeft Yoepie! het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.
 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor onderverhuur en het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
 • Elke overtreding met inbeslagname van het bij Yoepie! gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder/huurder tot het betalen aan Yoepie! van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • De camper dient enkel door de huurder te worden gebruikt voor kampeerdoeleinden. Het is enkel toegestaan met de camper te staan op erkende campings of erkende camperstandplaatsen. Als er schade of kosten ontstaan doordat de camper niet op een camping of een andere gerechtigde camperstandplaats staat en die niet door een verzekeraar worden vergoed, zijn die voor rekening van de huurder.
 • Oplevering door ons gebeurt in schone, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de camper ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld.  (LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie gelijkvormigheidsattest, bijgesloten in de camperpapieren.)
 • Indien de huurder oneigenlijke stoffen in respectievelijk de brandstoftank, gastank, schoonwatertank, en/of vuilwatertank stopt ‑ waaronder verkeerde brandstof in de brandstoftank of brandstof in de schoonwatertank ‑ dan zijn de volledige herstelkosten voor rekening van de huurder.
 • Reiniging van de buitenzijde van de camper wordt uitsluitend door Yoepie! gedaan. Dit is reeds in de totaalhuurprijs inbegrepen.

Verzekering

 • Tijdens de huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan het gehuurde. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek aan het gehuurde is uitgesloten. Indien er schade aan het gehuurde is ontstaan en/of het gehuurde betrokken is geweest bij een ongeluk dan dient de huurder direct contact op te nemen met Yoepie! en de instructies van de medewerker van Yoepie! op te volgen.
 • Direct na een ongeluk, voordat de voertuigen die bij de aanrijding betrokken zijn, zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het gehuurde is verplaatst, dient de huurder foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk.
  Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevulde door de bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend.
 • Bij pech onderweg, zoals schade, problemen met de motor of het onderstel kunt u contact opnemen met de op het gehuurde voertuig van toepassing zijnde assistance. Benodigde informatie wordt bij overdracht van de camper samen met de overige camperpapieren aan de huurder overhandigd.
 • Indien de camper een technische storing heeft, is de huurder verplicht Yoepie! daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.
 • Schade en pech onderweg dient binnen 24 uur telefonisch aan Yoepie! te worden gemeld, zodat Yoepie! vóór terugkomst de nodige voorbereidende maatregelen kan treffen voor herstel.
 • Schades aan het interieur, verloren stukken uit de inventaris, kapotgereden banden/velgen worden in rekening gebracht bij terugbetaling waarborg, indien de schade groter is dan de waarborg dient het verschil te worden betaald door de huurder.

Betaling

 • Binnen 48 uur na het opmaken van de huurovereenkomst dient een voorschot van € 350 te worden voldaan. Het restant van de huursom incl. borg moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Betalingen door bankoverschrijving op IBAN KBC BE38 7340 4715 8072  t.n.v. Yoepie! BV te Lommel.
 • Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door de verhuurder geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie art. 7.)
 • De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000. Dit bedrag dient na de totstandkoming van de huurovereenkomst bij de termijnbetaling door de huurder te worden overgemaakt op de bankrekening van Yoepie! BV.
 • Indien de huurder de camper eerder wenst terug te brengen, dient dit op een tijd en plaats te gebeuren welke akkoord is met Yoepie!. Er zal geen restitutie van de huurprijs plaatsvinden.
 • Bij afhaling van de camper dient een geldig Nederlands of Belgisch rijbewijs conform de huurovereenkomst te worden getoond.

Annulering door de huurder

 • Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • Bij annulering tot de 30e dag vóór de vertrekdag: het verschuldigde voorschot.
 • Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag: 50% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90% van de huursom.
 • Bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.

- Vragen? -

Neem contact met ons op

Voel je de verleiding van de vrijheid, maar twijfel je nog over de uitvoering? Neem gerust contact op en overspoel ons met al je vragen.

Snel contact? Stuur een appje!

Stuur ons een bericht

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×