Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Reviews5

Privacyverklaring

Yoepie! Camperverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan, wat binnen haar mogelijkheden ligt, om uw privacy te waarborgen. Waarom en welke
persoonsgegevens we van u verwerken staat beschreven in deze privacyverklaring. We gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens, dit houdt in dat Yoepie! Camperverhuur zich in alle gevallen conformeert aan de bijbehorende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat dit met zich mee brengt staat hieronder beschreven.

Persoonsgegevens en doelen

Wanneer u zich aanmeldt als klant voor de producten en/of diensten van Yoepie! Camperverhuur, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Yoepie! Camperverhuur en gebruikt om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren. Onderstaand treft u een overzicht van de persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen die Yoepie! Camperverhuur verwerkt per categorie:

 1. NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land). Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten.
 2. Contact- en aanvullende persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht). Om met elkaar te communiceren, u juist aan te spreken, support te verlenen, u op de hoogte te brengen van wijzigingen in producten/diensten, direct-marketingactiviteiten uit te voeren.
 3. Betaalgegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer). Om uw betaling te verwerken.
 4. Indien u toestemming verleend, gebruiken wij de door u zelf ingezonden foto’s op onze sociale media kanalen.

Grondslag(en) voor de verwerking

 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Toestemming van de betrokken persoon.

Voor meer informatie omtrent grondslagen kijkt u op: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bewaartermijn

Onderhoudshistorie wordt bewaard om zo nodig daarop te kunnen anticiperen. Uw facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden uw gegevens gedeeld

Yoepie! Camperverhuur deelt geen persoonsgegevens met derden.

Gegevens van website bezoekers

Yoepie! Camperverhuur maakt op haar website enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Google Analytics is ingesteld als functionele cookie. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt uit de website.

Webformulieren

Persoonsgegevens en doelen:

Via een webformulier kunt u o.a. contact met ons opnemen. Ieder webformulier heeft één helder doel en zal geen extra doel bevatten. Door het invullen van het formulier geeft u ons toestemming om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken. Hiervoor gebruiken wij voornamelijk NAW-gegevens, het telefoonnummer en een e-mailadres.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:

Toestemming die wordt gegeven door het invullen van het formulier of het aanvinken van het geven van toestemming voor een extra doel. U kunt uw toestemming intrekken door dit via het betreffende webformulier door te geven of door een e-mail te sturen naar info@yoepie.com.

Bewaartermijn:

Wij bewaren de gegevens totdat u gereageerd heeft en tevreden bent. Leidt het contact tot een opdracht dan bewaren we de gegevens. Uw facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:

Yoepie! Camperverhuur deelt geen verkregen gegevens met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beveiliging

Yoepie! Camperverhuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Persoonsgegevens zijn alleen in te zien door leden van het management team;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over de bescherming van persoonsgegevens;
 • Analoge persoonsgegevens worden in een gesloten ruimte opgeslagen. Deze ruimte is alleen te openen door leden van het management team.
Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons in bezit zijn. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking, of een gedeelte, van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. U heeft recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons over te laten dragen aan een andere partij. Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van een door u gegeven toestemming of het tekenen van een toestemmingsverklaring dan kunt u dit op elk gewenst moment intrekken.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan dit document. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven, dit is de toezichthoudende organisatie op het gebied van uw privacybescherming.

Yoepie! Camperverhuur

Boseind 169, 3910 Pelt (B)

+32 499 609 837 (B)
+31 6 206 00 730 (NL)

info@yoepie.com

- Vragen? -

Neem contact met ons op

Voel je de verleiding van de vrijheid, maar twijfel je nog over de uitvoering? Neem gerust contact op en overspoel ons met al je vragen.

Snel contact? Stuur een appje!

Stuur ons een bericht

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×